Doanh nghiệp Việt Nam: Tôn Đông Á

Doanh nghiệp Việt Nam: Tôn Đông Á

Tôn Đông Á mở rộng thị trường tôn (tôle – sheet metal) thép lá mạ Qua 18 năm hình thành và phát triển, Tôn Đông Á đã trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu của ngành sản xuất tôn thép tại Việt Nam. Tính đến hết tháng 11/2016, vốn...