Hoa Kỳ vẫn giàu hơn các cường quốc khác trên thế giới

Hoa Kỳ vẫn giàu hơn các cường quốc khác trên thế giới

Nhiều thập kỷ trôi qua, Hoa Kỳ vẫn giàu hơn các cường quốc khác. Mỗi năm, Hoa Kỳ tạo ra sản phẩm tính trên đầu người nhiều hơn hầu hết các nền kinh tế phát triển khác. Năm 2015, GDP thực/người sau khi điều chỉnh theo sức mua của quốc gia này là...