Logistics Việt Nam

Logistics Việt Nam

Logistics: Hạ tầng giao thông của Việt Nam Dịch vụ logistics Việt Nam bắt đầu phát triển từ những năm 1990 trên cơ sở là dịch vụ giao nhận vận tải, kho bãi, bốc dỡ chủ yếu tập trung tại khu vực Sài Gòn và Hà Nội. Hiện nay, cả nước có khoảng 1,300...