Hoa Kỳ vẫn giàu hơn các cường quốc khác trên thế giới

Hoa Kỳ vẫn giàu hơn các cường quốc khác trên thế giới

Nhiều thập kỷ trôi qua, Hoa Kỳ vẫn giàu hơn các cường quốc khác. Mỗi năm, Hoa Kỳ tạo ra sản phẩm tính trên đầu người nhiều hơn hầu hết các nền kinh tế phát triển khác. Năm 2015, GDP thực/người sau khi điều chỉnh theo sức mua của quốc gia này là...
Doanh nghiệp Việt Nam: Tôn Đông Á

Doanh nghiệp Việt Nam: Tôn Đông Á

Tôn Đông Á mở rộng thị trường tôn (tôle – sheet metal) thép lá mạ Qua 18 năm hình thành và phát triển, Tôn Đông Á đã trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu của ngành sản xuất tôn thép tại Việt Nam. Tính đến hết tháng 11/2016, vốn...
Logistics Việt Nam

Logistics Việt Nam

Logistics: Hạ tầng giao thông của Việt Nam Dịch vụ logistics Việt Nam bắt đầu phát triển từ những năm 1990 trên cơ sở là dịch vụ giao nhận vận tải, kho bãi, bốc dỡ chủ yếu tập trung tại khu vực Sài Gòn và Hà Nội. Hiện nay, cả nước có khoảng 1,300...